Hurjaa tuloshajontaaPäätoimittaja, toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen
Sähköala-lehden pääkirjoitus 9/2019


Sähköasennusalan kannattavuustutkimus vuodelta 2018 on juuri valmistunut. Toimialan kannattavuus on pysynyt hyvällä tasolla. Yritysten tuloksentekokyky on ollut vakaa viime vuosina ja lievästi parantunut hyvän suhdannetilanteen siivittämänä. Keskimäärin kunnossa ovat niin kannattavuus, vakavaraisuus kuin maksuvalmiuskin.

Silmiinpistävä piirre on vuodesta toiseen tulosten suuri hajonta. Parhaan neljänneksen nettotulosprosentit ovat erinomaiset vaihdellen 8–15 prosentin välillä, mutta samaan aikaan samoilla markkinoilla 23,8 prosenttia yrityksistä tekee tappiota.

Huonointa tulosta tekevät pienimmät ja suurimmat yritykset ja paras kannattavuus löytyy liikevaihtovälin 1–10 miljoonaa euroa yrityksistä. Alueellisesti parasta tulosta tehdään vuodesta toiseen Pohjois-Suomessa, kun taas Uusimaa ei erotu mitenkään edukseen huolimatta voimakkaimmasta markkinakasvusta.

Useamman vuoden aikasarjoista paljastuu yksi mielenkiintoinen trendi. Ulkopuolisten palveluiden ja henkilökulujen osuus kasvaa ja vastaavasti aine- ja tarvikekäytön osuus laskee. Taustalla on teknologian, erityisesti älykkäiden ratkaisujen, lisääntyminen. Erilaisen ”älytyön” osuus kasvaa, mikä lisää sekä alihankinnan että oman insinöörivoiman tarvetta.

Yrityskohtaisesti tuloksia tarkastellessa pätee edelleen vanha totuus. Hyvää tulosta tekevien yritysten yhteinen piirre on, että ne kasvavat enintään maltillisesti, tekevät mitä osaavat ja johto ja omistajat oikeasti ymmärtävät, mistä sähköurakoinnissa on kyse.