Energiateollisuus: Teollisuuden sähkönkäyttö nousussa – sähkön tuotannon hiilidioksidipäästöt viime vuonna ennätysalhaiset

23.1.2018


Suomen talouden elpyminen näkyy jo toista vuotta lisääntyneenä sähkönkulutuksena. Energia-alaa edustavan Energiateollisuuden (ET) tuore tilasto osoittaa, että vuonna 2017 teollisuuden sähkönkäyttö nousi 1,7 prosenttia, kun vuotta aiemmin vastaava nousu oli 1,5 prosenttia.

Metsäteollisuuden sähkönkäyttö kasvoi 3 prosenttia. Kemianteollisuudessa ja metallinjalostuksessa kulutus puolestaan laski vajaan prosentin. Muussa teollisuudessa kasvua kertyi peräti 4,8 prosenttia. Muuhun teollisuuteen kuuluvat muun muassa sementti-, lannoite- ja kaivosteollisuus.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä huomauttaa, että kulutuksen näkökulmasta teollisuuden sähkönkäytön rakenne näyttäisi olevan muutoksessa.

- Kasvu on nyt kovaa myös muilla kuin perinteisesti viennin vetureiksi mielletyillä aloilla.

Teollisuus käytti viime vuonna sähköä 40 terawattituntia (TWh), mikä on noin 47 prosenttia Suomen kokonaiskäytöstä. Vielä ennen pitkää taantumaa eli 11 vuotta sitten vastaavat luvut olivat 48 terawattituntia ja 53 prosenttia kokonaiskäytöstä.

Asumisen, maatalouden sekä palvelujen ja rakentamisen sähkönkäyttö laski viime vuonna 0,7 prosenttia. Syynä edellisvuotta leudompi talvi.

Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt ennätysalhaiset

Uusiutuvan ja hiilidioksidineutraalin energian määrä sähkön tuotannossa saavutti viime vuonna tähänastisen ennätyksen. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin Energiateollisuuden tilaston mukaan 47 prosenttia sähköstä ja hiilidioksidineutraaleilla energialähteillä 80 prosenttia sähköstä. Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt jäivät pienemmiksi kuin koskaan aiemmin.

Tuulivoimassa rikottiin totutusti edellisvuosien ennätyksiä. Asennettua tuulivoimakapasiteettia oli vuoden 2017 lopussa 2 044 megawattia ja tuotantoa 4,8 terawattituntia.

- Sähköntuotannon rakenne Suomessa muuttuu kovaa vauhtia kokonaan ilmastoystävälliseksi. Keskiössä ovat ydin-, vesi- ja tuulivoima sekä kotimaiseen bioenergiaan pohjautuva sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Näitä täydentää hajautettu, asiakkaiden oma, muun muassa aurinkoenergialla tuotettu sähkö, arvioi ET:n Jukka Leskelä.

- Muutoksessa on huolehdittava, että järjestelmä pysyy toimivana ja että sen ohjaus on johdonmukaista ja markkinaehtoista sen sijaan, että kiellot ja alati muuttuvat tukijärjestelmät vaikuttavat ennakoimattomasti energia-alan toimintaan.

Lähde: Energiateollisuus ry

Lue koko uutinen