Aurinkosähkölaitteiston virta-jännite-ominaisuuksien mittaus

7.2.2017


Standardi SFS-EN 61829:2016 sisältää mittausmenetelmän asennuskohteen aurinkosähköpaneeliston ominaisuuksien määrittämiseen. Tarkoitukseen soveltuva virta-jännitekäyrän mittausmenetelmä auttaa varmistamaan, että aurinkosähköpaneeliston suorituskyky on tarkastettu asianmukaisesti laitteiston käyttöaikana.

Kohdelaitoksen virta-jännitekäyrän mittaus tarjoaa käytännöllisen menetelmän laitosten arviointiin tai paneeleiden, paneeliketjujen tai paneelistojen ongelmien selvittämiseen.

Standardi SFS-EN 61829:2016 määrittelee menetelmän ja lähestymistavan kohdelaitoksen virta-jännitekäyrän mittaamiseen ja laskentaan. Se sisältää myös ohjeita mittauslaitteiston ja paneeliston epävarmuustekijöiden huomioimiseen. Standardin mittausmenetelmä huomioi meteorologiset olosuhteet, joiden avulla standarditestiolosuhteet muunnetaan valittuun ympäristöön. Asennuskohteessa mitatut arvot voidaan muuntaa standarditestiolosuhteisiin (STC) ja niitä voidaan suoraan verrata paneelin laboratorio tai tehdasmittauksien tuloksiin.

Virta-jännite-ominaisuuksien määritys asennuskohteessa

Aurinkosähköpaneeliston asennuskohteessa tehtävän virta-jänniteominaisuuksien mittauksella sekä tietojen muuntamisella vertailutestiympäristöön (RTC), voidaan


• saada tietoa laitteiston tehon tai kapasiteetin määrittämiseen
• tarkastaa asennetun laitteiston suorituskyky suhteessa suunnittelutietoihin
• havaita asennettujen aurinkosähköpaneelien ominaisuuksien mahdolliset poikkeamat verrattuna laboratorio- tai tehdasmittauksiin
• havaita aurinkosähköpaneelien tai paneeliston mahdolliset suorituskyvyn alentumiset verrattuna asennuskohteen käyttöönottotietoihin
• havaita aurinkosähköpaneelien tai paneeliston viat tai heikko suorituskyky.

Virta-jännite-ominaisuuksien muuntaminen tarkasteluolosuhteisiin 

Standardin SFS-EN 60891:en avulla asennuskohteen mittaustulokset tai valmistajan ilmoittamat arvot (STC-olosuhteissa) voidaan muuntaa vertailua varten haluttuun olosuhteisiin. Standardi sisältää kolme menetelmää, joiden avulla paneeliston (lineaarisesti käyttäytyvän laitteen, ks. SFS-EN 60904-10:en) virta-jännite-ominaisuudet voidaan muuntaa tarkasteltavaan lämpötilaan (t) ja säteilyolosuhteisiin (G), esim. standarditestiolosuhteet.

Aurinkosähköpaneelin virta-jännite-ominaisuuden määritys

Aurinkosähköpaneelin virta-jännite-ominaisuuksien määrittämiseen liittyvät asiat on kuvattu standardisarjassa SFS-EN 60904 Photovoltaic devices:
SFS-EN 60904-1:en Measurement of photovoltaic current-voltage characteristics
SFS-EN 60904-2:en Requirements for photovoltaic reference devices
SFS-EN 60904-3:2016:en Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data
SFS-EN 60904-4:en Reference solar devices - Procedures for establishing calibration traceability
SFS-EN 60904-5:en Determination of the equivalent cell temperature (ECT) of photovoltaic (PV) devices by the open-circuit voltage method
SFS-EN 60904-7:en Computation of the spectral mismatch correction for measurements of photovoltaic devices
SFS-EN 60904-8:en Measurement of spectral responsivity of a photovoltaic (PV) device
SFS-EN 60904-9:en Solar simulator performance requirements
SFS-EN 60904-10:en Methods of linearity measurement

Pidä tietosi ajan tasalla aurinkosähköstandardeista tai vaikuta niiden sisältöön

Aurinkosähkön standardointi aloitettiin sähköalan kansainvälisessä standardointijärjestössä IEC:ssä 35 vuotta sitten. Tehtävää varten perustettiin komitea IEC TC 82 Solar photovoltaic energy systems. Standardien käyttöön perustuvan sertifiointijärjestelmän (IECRE Solar PV energy) odotetaan parantavan mahdollisuuksia investoida aurinkosähköön.

Aurinkosähköstandardoinnin trendejä ovat nyt:
• vaihtovirtapaneelit (paneeli+mikroinvertteri)
• erittäin älykkäät vaihtosuuntaajat
• energiatuotannon arviointi odotetulta käyttöiältä (investoinnin takaisinmaksuaika)
• aurinkosähköjärjestelmän laatu, luotettavuus ja saatavuus.
• suunnittelu- ja asennusstandardien harmonisointi
• paikalliset energiavarastot
• paneeliston sähköverkkoon liittäminen (verkkokoodit)
• aurinkosähköstä turvallisin sähköntuotantotapa.

MIkäli olet jo tekemisissä aurinkosähköjärjestelmien ja niiden standardien kanssa, tai ne tulevat kuulumaan työalaasi, nyt on oikea hetki liittyä SESKOn aurinkosähköseurantaryhmän SR 82 jäseneksi, verkostoitua ja tulla mukaan vaikuttamaan aurinkosähköstandardien sisältöön.

Lisätietoja aurinkosähköstandardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö, p. 09 6963 954