Aurinkosähkölaitteiston dokumentointi, tarkastukset ja käyttöönottotestit

6.9.2016

Muutokset vuoden 2009 painokseen

Standardin SFS-EN 62446-1 soveltamisala on muutettu sisältämään laajempi kokoelman järjestelmätestejä sekä tarkastusmenetelmiä suurten ja monimutkaisten aurinkosähköjärjestelmien tarpeisiin. Uuden painoksen muutoksia verrattuna edelliseen painokseen ovat mm.:


• käsite vaihtovirtapaneeli ja testien soveltaminen paneeliin integroitua elektroniikkaa sisältäviin järjestelmiin
• aurinkosähköjärjestelmästä on oltava kokoonpanopiirustus, jos paneeliketjujen lukumäärä on kolme tai suurempi
• tasasähköjärjestelmän tarkastusvaatimukset on päivitetty vastaamaan suunnitteluohjetta IEC/TS 62548:2013
• paneelistojen testit jäsennellään kolmeen ryhmään: testiryhmät 1 ja 2 sekä täydentävät testit
• eristysresistanssin mittausmenetelmät enintään 10 kW sekä yli 10 kW paneelistoille.

Testiryhmät 1 ja 2 sekä täydentävät testit


Standardi määrittelee kaksi testiryhmää sekä joukon täydentäviä testejä, joita myös voidaan soveltaa kun standarditestit on tehty. Testiryhmät on jäsennelty seuraaviin tarkoituksiin:


• Kategorian 1 testit – Vähimmäisvaatimukset – Standardoitu testisarja, jota on sovellettava kaikissa järjestelmissä.
• Kategorian 2 testit – Laajennettu testisarja, jonka käytössä oletetaan, että kategorian 1 testit on jo tehty.
• Täydentävät testit – Muut testit, joita voidaan käyttää erityistapauksissa.

Standardissa on otettu huomioon myös laitteistot, joissa on käytetty aurinkosähköpaneeliin integroitua elektroniikkaa (esim. mikroinvertterit ja vaihtovirtapaneelit).

Pidä tietosi ajan tasalla aurinkosähköstandardeista tai vaikuta niiden sisältöön

Aurinkosähkön standardointi aloitettiin sähköalan kansainvälisessä standardointijärjestössä IEC:ssä 35 vuotta sitten. Tehtävää varten perustettiin komitea IEC TC 82 Solar photovoltaic energy systems. Alan kehitys parantaa mahdollisuuksia aurinkoenergian hyödyntämiseen yhä laajemmin. Standardien käyttöön perustuvan sertifiointijärjestelmän odotetaan parantavan mahdollisuuksia investoida aurinkosähköön. Samalla aurinkosähkön standardointitarve kasvaa.

Aurinkosähköstandardoinnin trendejä ovat nyt:


• vaihtovirtapaneelit (paneeli+mikroinvertteri)
• erittäin älykkäät vaihtosuuntaajat
• energiatuotannon arviointi odotetulta käyttöiältä (investoinnin takaisinmaksuaika)
• aurinkosähköjärjestelmän laatu, luotettavuus ja saatavuus.
• suunnittelu- ja asennusstandardien harmonisointi
• paikalliset energiavarastot
• paneeliston sähköverkkoon liittäminen (verkkokoodit)
• aurinkosähköstä turvallisin sähköntuotantotapa.

Mikäli olet jo tekemisissä aurinkosähköjärjestelmien ja niiden standardien kanssa, tai ne tulevat kuulumaan työalaasi, nyt on oikea hetki liittyä SESKOn aurinkosähköseurantaryhmän SR 82 jäseneksi, verkostoitua ja tulla mukaan vaikuttamaan aurinkosähköstandardien sisältöön.

Lisätietoja aurinkosähköstandardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö, p. 09 6963 954.