AIE:n poliittiset linjaukset 2019–2024


 

Euroopan Sähköurakoitsijaliittojen Keskusjärjestö AIE julkaisi keskeiset linjauksensa seuraavaa EU:n lainsäädäntökautta varten

Europarlamenttivaalien lähestyessä AIE on julkistanut tuleville EU:n päätöksentekijöille kohdistetut, sähköurakoitsijoiden kannalta tärkeimmät poliittiset linjaukset.

Uusien sähköisten teknologioiden ja digitaalisten ratkaisujen lisääntymisen myötä eurooppalainen sähköurakointiala on kehittynyt valtavasti viime vuosina. Nykyään sähköasentajat tekevät paljon muutakin kuin kaapeliasennuksia valaistusta varten. Heidän työnkuvansa on paljon tätä monimutkaisempi ja laaja-alaisempi.

AIE:n hallituksen jäsenet toimivat hyvinä esimerkkeinä. Puheenjohtaja Gerard Constantin johtaa pienimuotoista liiketoimintaa, joka on keskittynyt älykkäiden kodin ratkaisujen suunnitteluun, asennukseen ja ylläpitoon. Varapuheenjohtaja Martin Bailey on osaomistajana yrityksessä, joka yhdistää huippuluokan voimalaitoksen sekä sähkö- ja IT-infrastruktuuriteknologiat. AIE:n hallituksen jäsen Karl-Heinz Bertram taas johtaa yritystä, joka tarjoaa ratkaisuja teollisten prosessien automatisointiin ja hallintaan. Sähköurakointiala pitää siis sisällään hyvin monenlaista liiketoimintaa.

 Sähköurakointiala tarjoaa paikallisia ja pitkäaikaisia työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Toimialalla on tarjottavanaan kattavasti palveluja ja laitteistoja, jotka edistävät sähköistyvän, digitaalisen ja vihreän yhteiskunnan kehitystä.

Nyt julkaistussa asiakirjassa AIE kehottaa tulevia EU:n päätöksentekijöitä vahvistamaan joitakin keskeisiä politiikan alueita, jotta sähköurakoitsijoilla olisi oikeat olosuhteet auttaa rakentamaan Euroopalle vahva tulevaisuus.


Nämä alueet ovat

1. Puhdas ja hajautettu sähköntuotanto

2. Vihreät, turvalliset ja terveelliset rakennukset

3. Rakennussektorin digitalisointi

4. Sähköurakoitsijoiden standardit ja oppimismahdollisuudet.

Lue AIE:n poliittiset linjaukset tästä.