AIE: EU:n komission puhtaan energian paketti valmistunut

20.12.2018EU:n lainsäätäjät pääsivät eilen sopimukseen viimeisistä säädöksistä, jotka ovat osa puhtaan energian pakettia.

Aiemmin tänä vuonna EU:n toimielimet ovat päässeet sopimukseen keskeisistä direktiiveistä, jotka koskevat uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta ja rakennusten energiatehokkuutta.

Eilen päästiin yhteisymmärrykseen EU:n lainsäädännöstä, joka asettaa yhteiset pelisäännöt sähköistysalalle. Nämä säännökset määrittelevät muun muassa kuluttajan oikeudet, sähköverkko-operaattorien ja sääntelyviranomaisten roolit ja vastuut sekä sähkömarkkinoiden ja sähköverkkotoiminnan periaatteet.

Uudistetut sähkömarkkinadirektiivi ja -asetus täydentävät aiemmin tänä vuonna annettuja lakeja ja varmistavat, että EU:ssa otetaan käyttöön enemmän uusiutuvaa energiaa, markkinat ovat kilpailukykyisemmät ja kuluttajat voivat aktiivisemmin olla mukana siirtymässä puhtaaseen energiaan.

Puhtaan energian paketti, joka siirtyy pian sovitettavaksi kansallisen lainsäädännön viitekehyksiin, tulee epäilemättä synnyttämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja.

Seuraavassa joitakin tärkeimpiä syntyneitä säännöksiä sähköalan näkökulmasta:


 • Uudistetussa uusiutuvan energian direktiivissä annetaan kuluttajille oikeus tuottaa, varastoida, kuluttaa ja myydä uusiutuvaa energiaa yksittäin, yhdessä naapurien kanssa ja uusiutuvan energian yhteisöjen puitteissa. Kuluttajilla on oikeus päästä mukaan osaksi kulutusjousto- ja energiajärjestelmä, jolloin heistä tulee niin sanottuja aktiivisia asiakkaita ja he voivat osallistua eräänlaisiin energiayhteisöihin.

 • Kansallisen lainsäädännön tulee edistää kuluttajien aktiivista roolia osana energiajärjestelmää:
  - Kaikilla kuluttajilla tulee olla oikeus älymittariin, vaikka jäsenvaltiot olisivat päättäneet olla käyttämättä niitä.
  - Tulevaisuudessa älymittareiden tulee olla rajapinta kuluttajien energianhallintajärjestelmiin (esim. kiinteistöautomaatio, joka mahdollistaa kulutusjouston), ja niiden on tuotettava helposti ja turvallisesti kuluttajille lähes reaaliaikaisia kulutustietoja standardoidun käyttöliittymän tai etäyhteyden avulla.
  - Kuluttajilla on mahdollisuus ladata kulutustiedot ja toimittaa ne valtuutetuille osapuolille.
  - Kuluttajat, joilla on älymittari asennettuna, voivat tehdä sopimuksia, jotka perustuvat energian reaaliaikaiseen markkinahintaan.
  - Aktiivisilla asiakkailla voi olla useita energian toimitussopimuksia ja he voivat tehdä sopimuksia aggregaattoreiden kanssa.

 • Jakeluverkon haltijan ei pidä omistaa tai hallinnoida energiavarastoja tai sähköautojen latauspisteitä, vaan niiden olisi tuettava markkinoita palvelujen kehittämiseksi.Sähkömarkkinadirektiivin ja -asetuksen sopimuksenmukaiset tekstit eivät ole vielä saatavilla.

Lähde: Euroopan sähköurakoitsijaliittojen keskusjärjestö AIE:n uutiskirje 20.12.2018